.

. - , , . , , , XVI . - . «» , «» , , .   . : , , , . : ,   , I. - , - . .

  .  .    .    .    I.